1st Birthday Wishes For Baby Girl in Marathi

1st Birthday Wishes For Baby Girl in Marathi

Princess 1st Birthday Wishes For Baby Girl in Marathi माझ्या बाबतीत घडणारी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे तुझा जन्म. तू माझ्यासाठी कायम खास आहेस आणि राहशील. बाळा तुला संपूर्ण आयुष्य सुख समृद्धी समाधान आणि प्रेम लाभो. हीच एक देवाकडे प्रार्थना! प्रेम आपल्या नात्याचे दिसागणीस फुलावे आणि याच प्रेमाच्या दुनियेत तू सदा झुलावे या आनंदाच्या दिवसी तुझ्या … Read more